REKRUTACJA

Dyrektor Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do Żłobka Gminnego w Tadzinie:

Termin przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej: 23 listopada 2022r. od godziny 6.30 do 25 listopada 2022r. do godziny 15.00

Dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:

  •  pobierając ze strony internetowej: www.zlobek.rzgow.pl (zakładka: Rekrutacja)
  •  osobiście w Żłobku Gminnym w Guzewie

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać:

  • osobiście w Żłobku Gminnym w Guzewie, Guzew ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zlobek.rzgow.pl
  • przesyłką pocztową na adres: Zespół Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów, Guzew ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów

Dokumenty składamy w zamkniętej kopercie z dopiskiem – REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W TADZINIE

Dokumenty, które wpłyną przed w.w. terminem, tj. przed godz. 6.30 w dniu 23 listopada 2022r. oraz po w.w. terminie, tj. po godz. 15.00 w dniu 25 listopada 2022r., nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

Uwaga!
Nowo przyjęte dzieci będą uczęszczały do żłobka od GRUDNIA 2022r

Dokumenty dostępne poniżej: