Dyrektor Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024
do Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów

Termin przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej: 3 kwietnia 2023r. od godziny 6.30 do 7 kwietnia 2023r. do godziny 15.00

Dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:

  •  pobierając ze strony internetowej: www.zlobek.rzgow.pl (zakładka: Rekrutacja)
  •  osobiście w Żłobku Gminnym w Guzewie, mieszczącym się w Guzewie przy ulicy Edukacyjnej 8, 95-030 Rzgów

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać:

  • osobiście w Żłobku Gminnym w Guzewie, Guzew ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów

Dokumenty składamy w zamkniętej kopercie z dopiskiem – REKRUTACJA DZIECI DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY RZGÓW

Dokumenty, które wpłyną po w.w. terminie, tj. po godz. 15.00 w dniu 7 kwietnia 2023r., nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

Uwaga!
Nowo przyjęte dzieci będą uczęszczały do żłobka od WRZEŚNIA 2023r

Dokumenty dostępne poniżej:


Zał. Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Regulamin rekrutacji


Zał. Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Wniosek o przyjęcie, klauzula


Zał. Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Zaświadczenia o zatrudnieniu


Zał. Nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Oświadczenia osoby samotnie wychowującej dziecko


Zał. Nr 5 do Zarządzenia Dyrektora Zaświadczenie o pobycie na urlopie macierzyńskim


Zał. Nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Zaświadczenie umowa cywilnoprawna