Opłaty

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w Żłobku (poza dofinansowaniem projektowym), ponoszona przez rodzica (opiekuna prawnego) wynosi 10% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Rok szkolny 2021/2022

  • Żłobek Guzew czesne 301 zł, wyżywienie 14,40 zł (Żłobek z dofinansowaniem projektowym do 31.01.2022)
  • Żłobek Rzgów czesne 100 zł, wyżywienie 10 zł (Żłobek z dofinansowaniem projektowym do
    31.01.2023)