Ochrona Danych Osobowych

nursery-gee4909d8f_1920

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Aneta Fijałkowska – Kozerska

email: odo@zlobek.rzgow.pl

Zastępstwo na stanowisku Inspektora Danych pełni:

Anna Majewska

email: odo@zlobek.rzgow.pl