ePUAP

ePUAP - instrukcja​

W celu dostarczenia do naszego Żłobka dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Żłobka.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to:

/ZespolZlobkowSamorzadowychGminaRzgow/

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru “Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

ścieżka dostępu: Strona główna > Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Elektroniczna skrzynka podawcza Samorządowych Żłobków w gminie Rzgów zawiera jeden formularz elektroniczny:  Pismo ogólne do podmiotu publicznego . Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Samorządowego Żłobka w Siechnicach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216  Samorządowy Żłobek w Siechnicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajtów.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.