Adaptacja

child-g28a01334b_1920

Etap I

  • rozmowa z rodzicami i prezentacja placówki oraz zasad współpracy
  • zapoznanie z personelem, który bezpośrednio będzie zajmował się dzieckiem
  • Wypełnienie przez rodziców ankiet dotyczących dziecka

Etap II

  • W początkowym etapie adaptacji skrócony czas pobytu w placówce co umożliwia stopniowe oswajanie się dziecka z nową sytuacją. Zaczynamy od wspólnych zabaw z udziałem rodziców przez przez pierwszy tydzień pobytu dziecka w żłobku. Adaptujemy i zaznajamiamy dziecko z miejscem, opiekunami oraz z rytmem dnia.
    Spodziewany efekt: dziecko spokojniej znosi rozstanie z rodzicem
  • obserwacja – naszym celem jest uzyskanie maksymalnie dużo różnorodnych informacji o dziecku.