Share on facebook

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Rzgowie

Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór do Żłobka Gminnego w Rzgowie
Projekt „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców”.

1.  Dokumenty zgłoszeniowe do projektu można uzyskać:
1)      pobierając ze strony internetowej: https://www.rzgow.pl/, lub www.zlobek.rzgow.pl (zakładka rekrutacja)
2)      osobiście /uzyskanie dokumentacji: Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pok.22.

2.   Dokumenty do projektu należy składać:
a) w biurze projektu tj. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W RZGOWIE „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców”
b) pocztą elektroniczną na adres: rekrutacjadozlobka@rzgow.pl
c) przesyłką pocztową na adres biura projektu: Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W RZGOWIE „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców” –

w terminie od 6 grudnia 2021 r. od godziny 7.00 do 13 grudnia 2021 r. do godziny 12.00.

Dokumenty, które wpłyną przed w.w. terminem, tj. przed godz. 7.00 w dniu 6 grudnia 2021 r.
oraz po w.w. terminie, tj. po godz.12.00 w południe w dniu 13 grudnia 2021 r.,
nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.