Share on facebook

Program „Maluch+”

Budowa Żłobka Gminnego w Rzgowie została dofinansowana w kwocie 420 000 zł

(słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

w celu realizacji przez Gminę Rzgów zadania pod nazwą:

„Utworzenie w 2021 r. 14 nowych miejsc opieki opieki nad dziećmi do lat 3

w Żłobku Gminnym w Rzgowie przy ul.Letniskowej  6″.