Ochrona Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Aneta Fijałkowska – Kozerska

email: odo@zlobek.rzgow.pl

W chwili obecnej zastępstwo na stanowisku Inspektora Danych pełni:

Daria Dobiech – Kopertowska

email: odo@zlobek.rzgow.pl