Statut

Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Guzewie.

Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Guzewie.

Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w statucie Żłobka Gminnego w Guzewie.

Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Guzewie oraz nadania mu statutu.