Rekrutacja

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO ŻŁOBKA GMINNEGO W GUZEWIE

Zarządzenie Nr 331/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia Rekrutacji do Żłobka Gminnego w Guzewie -rekrutacji do Projektu „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Gminnego w Guzewie – Regulaminu rekrutacji w projekcie „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rekrutacji – DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji – formularz rekrutacyjny

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Rekrutacji – Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego w Guzewie

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Rekrutacji – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Rekrutacji – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji – Klauzula informacyjna

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie – ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie – ZAŚWIADCZENIE O PRZEBYWANIU NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM / RODZICIELSKIM