Rekrutacja – Żłobek Rzgów

Dyrektor Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2022/2023
do Żłobka Gminnego w Rzgowie:

 

Termin przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej: 14 marca 2022r. od godziny 6.30 do 31 marca 2022r. do godziny 17.30

1. Dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:
1) pobierając ze strony internetowej: www.zlobek.rzgow.pl (zakładka: Rekrutacja do Żłobka w Rzgowie)
2) osobiście w Żłobku Gminnym w Guzewie

2. Dokumenty do projektu należy składać:
a) osobiście w Żłobku Gminnym w Guzewie, Guzew ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów
b) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zlobek.rzgow.pl
c) przesyłką pocztową na adres: Żłobek Gminny w Guzewie, Guzew ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów

Dokumenty składamy w zamkniętej kopercie z dopiskiem – REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W RZGOWIE

Dokumenty, które wpłyną przed w.w. terminem, tj. przed godz. 6.30 w dniu 14 marca 2022 r. oraz po w.w. terminie, tj. po godz. 17.30 w dniu 31 marca 2022 r., nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

Uwaga!

Do każdego żłobka obowiązuje odrębna dokumentacja rekrutacyjna.
Wnioski można składać do dwóch żłobków jednocześnie. Będą obowiązywały dwie listy rezerwowe.
Nowo przyjęte dzieci będą uczęszczały do żłobków od września 2022

Dokumenty dostępne poniżej:

Zał. Nr 6 klauzula informacyjna Żłobek

Zał.Nr 3 wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Żłobka

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do Żłobka

Ogłoszenie o rekrutacji

Zał. 4 do Zarządzenia Dyrektora Zaświadczenie o pobycie na urlopie

Zał. Nr 1 Deklaracja udziału w projekcie_projekcie

Zał. Nr 1Regulamin rekrutacji

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Zaświadczenia o zatrudnieniu

Zał. Nr 2 formularz rekrutacyjny formularz z danymi uczestnika projektu

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Oświadczenia osoby samotnie wychowującej dziecko

Zał. Nr 4 oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji

Zał. Nr 5 Oświadczenie uczest. proj._projekt