Rekrutacja – Żłobek Guzew

Dyrektor Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2022/2023
do Żłobka Gminnego w Guzewie 

Termin przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej: 14 marca 2022r. od godziny 6.30 do 31 marca 2022r. do godziny 17.30

1. Dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:
1) pobierając ze strony internetowej: www.zlobek.rzgow.pl (zakładka: Rekrutacja do Żłobka w Guzewie)
2) osobiście w Żłobku Gminnym w Guzewie

2.   Dokumenty do projektu należy składać:
a) osobiście w Żłobku Gminnym w Guzewie, Guzew ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów
b) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zlobek.rzgow.pl
c) przesyłką pocztową na adres: Żłobek Gminny w Guzewie, Guzew ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów

Dokumenty składamy w zamkniętej kopercie z dopiskiem – REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W GUZEWIE

Dokumenty, które wpłyną przed w.w. terminem, tj. przed godz. 6.30 w dniu 14 marca 2022 r. oraz po w.w. terminie, tj. po godz. 17.30 w dniu 31 marca 2022 r., nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

Uwaga!

Do każdego żłobka obowiązuje odrębna dokumentacja rekrutacyjna.
Wnioski można składać do dwóch żłobków jednocześnie. Będą obowiązywały dwie listy rezerwowe.
Nowo przyjęte dzieci będą uczęszczały do żłobków od września 2022

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji przyjętym Zarządzeniem Nr 9/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Żłobka Gminnego w Guzewie

Dokumenty dostępne poniżej:

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do ZZS

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Regulamin rekrutacji

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Zaświadczenia o zatrudnieniu

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Oświadczenia osoby samotnie wychowującej dziecko

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Zaświadczenie o pobycie na urlopie

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Dyrektora Wniosek o przyjęcie, klauzula