Metoda Krakowska

Żłobek będzie funkcjonował w oparciu o założenia Metody Krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej. Podczas wspólnych spotkań opiekunowie, stale doskonalący swoje umiejętności będą starali się przekazywać wiedzę oraz pomysły do pracy z dzieckiem. Będziecie mieli Państwo możliwość uczestniczenia we wspólnych zajęciach i zabawach. 

Planując pracę z dzieckiem opiekun w żłobku będzie przygotowywał indywidualną kartę obserwacji dziecka, bazując na swojej wiedzy dotyczącej kolejnych kamieni milowych w jego życiu na jej podstawie będzie ustalał indywidualny wzorzec funkcjonowania oraz dopasowywał odpowiednie działania ukierunkowane na całościowy rozwój dziecka.

Profesor Jagoda Cieszyńska, twórczyni metody Krakowskiej zwraca uwagę jak niezwykle ważne jest, aby właściwie wspierać dziecko lub interweniować w przypadku zauważonych nieprawidłowości rozwojowych już w pierwszych trzech latach życia dziecka zanim nastąpią nieodwracalne lub trudne do skompensowania zmiany.

Podstawowym założeniem metody jest dotarcie do dziecka poprzez stymulację językową, a jeśli jest to niemożliwe – poprzez wykształcenie alternatywnej formy komunikacji, która ma prowadzić do wzbudzenia w dziecku potrzeby i chęci mowy. Dlatego jest doskonałą metodą wspierająca najmłodszych, którzy dopiero zaczynają mówić. Poprzez język dokonuje się stymulacja wszystkich funkcji poznawczych jak mowa, pamięć, myślenie itd. Zwyczajne sytuacje jak zabawa lalką, czytanie książki – są dla opiekuna sposobnością do rozmowy z dzieckiem, do uczenia się języka przez dziecko

Metoda ta skierowana jest zarówno dla dzieci posiadających deficyty rozwojowe jak i dla dzieci, które osiągają kolejne etapy rozwoju w zakładanym czasie, jako doskonała forma wspierania ich harmonijnego rozwoju. Jednym z elementów metody jest Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania. Wydaję się to abstrakcją w odniesieniu do dzieci przebywających w żłobku jednak jest to właśnie najlepszy moment, kiedy poprzez zabawę możemy wprowadzając dziecko w świat pisma i jednocześnie wspierać rozwój mowy, komunikacji oraz funkcji poznawczych a także logiczne myślenie, pamięć czy uwagę.

 

Poniżej znają Państwo linki oraz artykuły powiązane z rozwojem dziecka do lat 3, zgodne z zagadnieniami Metody Krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej. 

https://centrummetodykrakowskiej.pl/blog/dlaczego-warto-stymulowac-rozwoj-dziecka-w-pierwszym-roku-zycia/

https://centrummetodykrakowskiej.pl/blog/cwiczenia-wspierajace-rozwoj-dziecka-w-drugim-roku-zycia/