Program Adaptacyjny

Założenia Programu Adaptacyjnego:
Etap I
• rozmowa z rodzicami i prezentacja placówki oraz zasad współpracy
• zapoznanie z personelem, który bezpośrednio będzie zajmował się dzieckiem
• Wypełnienie przez rodziców ankiet dotyczących dziecka

Etap II
• W początkowym etapie adaptacji skrócony czas pobytu w placówce co umożliwia stopniowe oswajanie się dziecka z nową sytuacją. Zaczynamy od wspólnych zabaw z udziałem rodziców przez przez pierwszy tydzień pobytu dziecka w żłobku. Adaptujemy i zaznajamiamy dziecko z miejscem, opiekunami oraz z rytmem dnia.
Spodziewany efekt: dziecko spokojniej znosi rozstanie z rodzicem
• obserwacja – naszym celem jest uzyskanie maksymalnie dużo różnorodnych informacji o dziecku